dinsdag 14 april 2015

Loopbaanbegeleiding met VDAB loopbaancheques


Wat en wie

Zit je niet goed in je job en / of wil je ontdekken wat je wil en kan?
Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou. 

Wat houdt het in?

Loopbaanbegeleiding bestaat uit drie fases.

Loopbaanontwikkeling gaat over keuzes in je leven. Keuzes die te maken hebben met werk, of welke plaats werk in je leven inneemt. Op een bepaald moment wil je een balans opmaken en nieuwe prioriteiten stellen. Een loopbaanbegeleider kan je hierbij helpen. Je gaat stapsgewijs op verkenning. Je brengt in kaart wie je bent, wat je motiveert, wat je wil en wat je kan. In die eerste fase bekijk je met je loopbaanbegeleider wat je loopbaandoel is. Wat motiveert je, eventueel, welke jobs passen bij je...? Via oefeningen en opdrachten krijg je inzicht in je kwaliteiten, competenties en wat je belangrijk of minder belangrijk vindt in je loopbaan. Door middel van gesprekken, opdrachten en oefeningen krijg je een beter zicht op wat in je leven belangrijk is. Je leert je loopbaan sturen en verwerft het nodige zelfvertrouwen om voortaan het heft zelf proactief in eigen handen te nemen en te houden. Daarna stel je samen een persoonlijk ontwikkelplan op. In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen.Zo weet je niet alleen wat je wil, maar ook hoe je het kan bereiken. Tot slot overloop je met je loopbaanbegeleider hoe je de begeleiding hebt ervaren en of je nog iets moet bijsturen.

 Je hebt elke 6 jaar recht op 8 uur loopbaanbegeleiding.

* Je kan deze loopbaanbegeleiding in één keer opnemen of in 2 pakketten van 4 uur.
*  Je hoeft deze 2 pakketten niet in hetzelfde loopbaancentrum te volgen.
* Het eerste vrijblijvende gesprek dat je bij Reality Based Coaching hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

Wie komt in aanmerking?


Je hebt recht op loopbaanbegeleiding als je op het ogenblik van je aanvraag aan deze 3 voorwaarden voldoet:

*  Je bent minimum 1 jaar deeltijds of voltijds aan het werk als werknemer of zelfstandige.
*  Je hebt de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd.
*  Je woont in Vlaanderen of Brussel.
Woon je niet in Vlaanderen of Brussel, dan heb je onder bepaalde voorwaarden toch recht op loopbaanbegeleiding. (bijkomende informatie hieromtrent op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding)


Wil je eens grondig nadenken over je toekomstplannen?
Heb je het gevoel dat je talenten op je werk niet voldoende aan bod komen? 
Ben je de controle kwijt geraakt en neemt het werk een loopje met jou?
Ben je op zoek naar een harmonieus evenwicht tussen werk en privé? Overweeg je een volgende stap of een drastische verandering?

Schrijf je dan in voor loopbaanbegeleiding en vraag vandaag nog jouw eerste loopbaancheque bij VDAB aan. Daarna begint het eigenlijke loopbaantraject. Reality Based Coaching houdt er aan om trajecten steeds op maat in te vullen, gericht op de specifieke situatie of concrete vraag van de deelnemer. Een 'verplichte' leidraad maakt geen deel uit van het 4 of 8 uur loopbaantraject. De individuele gesprekken gaan door in Drongen (Gent) of, voor mensen uit die regio, Berchem (Antwerpen)

zaterdag 17 augustus 2013

Communicatie


"We moeten ons duidelijk uitdrukken
of dubbelzinnigheid
zal ons de das omdoen"

Bron: Citaten.net - Hamlet (William Shakespeare) 

“To guide people, ‘Personality’ is our core focus!!”

Een conflict is...


"Een conflict is een botsing
tussen waarheden
die niet in één verhaal passen"

Bron: Conflictcoaching (Lingsma M. & Ten Hoedt F.)

“To guide people, ‘Personality’ is our core focus!!”

zaterdag 7 januari 2012

Waar het echt om gaat....


"Coaching is een dienst.
Een dienst is geen handeltje.
Als we de dingen alleen doen voor
wat we ervoor terugkrijgen, 
hebben we er geen snars van begrepen"

Bron: Het sluiten van de cirkel (Eric Schneider)

“To guide people, ‘Personality’ is our core focus!!”

woensdag 1 april 2009

Kernactiviteiten van Reality Based CoachingIndividuele Coaching
Loopbaanontwikkeling
Outplacement
PersoonlijkheidsProfiel
Management Coaching
Organisatieadvies

("Begin met inzicht in uzelf te krijgen,
zodat u anderen beter kan begrijpen en..... zij u"
)

“To guide people, ‘Personality’ is our core focus!!”
http://www.rbcoaching.be/


zondag 8 februari 2009

Bewust en proactief handelen voorkomt....


Mensen en organisaties
weten het wel,
willen het wel,
maar doen het niet

(Willem Elsschot)

“To guide people, ‘Personality’ is our core focus!!”
http://www.rbcoaching.be/


Managementvaardigheden....


Hoe kun je andere
systemen veranderen
als je geen zicht hebt op
hoe je eigen systeem
werkt en verandert?

(Quinn)

“To guide people, ‘Personality’ is our core focus!!”
http://www.rbcoaching.be/